Kulunvalvonta

Ota yhteyttä Meri-Lapin Lukituspalveluun, kun tarvitset kulunvalvontaa. Kulunvalvonnalla pysyt rajaamaan kiinteistöön pääseviä henkilöitä sekä tarvittaessa rajoittamaan heidän kulkuaan sisätiloissa. Järjestelmästä pystytään keräämään muistiin kulkutapahtumia, joita voi tarkastella jälkikäteen hyvin tarkasti esim. tietyn oven, päivän tai kellonajan mukaan. Kulkutapahtumista voi koostaa myös raportteja.