Tietosuojakäytäntö

Päivämäärä: Maaliskuu 2023

Mietitkö, kuinka käsittelemme henkilötietojasi? Meille on tärkeää, että tiedät, kuinka käsittelemme ja säilytämme henkilötietojasi, ja että tiedät meidän toimivan lainmukaisesti ja luotettavasti. Suojaamme aina yksityisyyttäsi, ja meille on tärkeää, että luotat meihin henkilötietojesi käsittelyssä.

Yleistä

Prosero Security Group AB (Prosero), rekisterinumero 559108-3752 tai jokin Proseron tytäryhtiöistä, jonka kanssa sinulla on asiakassuhde, on henkilötietojesi rekisterinpitäjä. Yhteystiedot löytyvät tämän tietosuojakäytännön lopusta.

Prosero-konsernin yritykset käsittelevät henkilötietoja yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti. Tässä tietosuojakäytännössä selvitetään tarkemmin, miten käsittelemme rekisteröityjä henkilötietoja.

Keräämiemme henkilötietojen tyypit ja niiden käsittelytapa

Keräämämme henkilötiedot voivat olla luonteeltaan erilaisia riippuen käyttämästäsi palvelusta ja sopimuksesta, joka meillä on keskenämme. Kerättyjä henkilötietoja tarvitaan, jotta voimme tarjota sinulle parasta mahdollista palvelua ja hyvän asiakaskokemuksen sekä tarjota oikeita palveluja ja räätälöityjä tarjouksia.

Millaisia henkilötietoja keräämme

Keräämme sinusta seuraavia henkilötietoja:

Asiakastiedot
Asiakastiedot ovat tietoja, joita tarvitsemme voidaksemme tarjota sovittua palvelua. Asiakastiedot ovat yleensä nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Kerättäviin tietoihin voi sisältyä myös tietoja sinuun liittyvistä palveluista, kuten tilauksista, käyttäjätunnuksista ja salasanoista. Henkilötieto voi olla myös sinuun liittyvä kuva. Joissakin tapauksissa keräämme myös muita asiakaskohtaisia tietoja, joita tarvitsemme voidaksemme tarjota sinulle oikeaa palvelua.

Huoltohistoria
Huoltohistoria on tieto, jota tarvitsemme voidaksemme vastata siihen, mitä laitoksessa/turvajärjestelmässä on historiallisesti tapahtunut. Huoltohistoria liittyy itse asennukseen tai palveluun, ja se voi sisältää asiakastietoja osana tapauksen kuvausta.

Sähköiset lokitiedostot ja tiedot
Sähköiset lokitiedostot ja tiedot ovat tietoja, jotka liittyvät tapahtumiin, joita tapahtuu, kun käytät palveluitamme. Tällaisia tietoja voivat olla esimerkiksi mobiilidataliikenne tai hälytysvastaanottimiin saapuvat tiedot. Kyse voi olla myös kulunvalvontajärjestelmistä, hälytysjärjestelmistä, kamerajärjestelmistä ja vastaavista järjestelmistä saaduista tiedoista. Tällaisia tietoja voivat olla esimerkiksi nimet, puhelinnumerot, käyttäjätunnukset, IP-numerot, kuvat, videoleikkeet ja muut vastaavat tiedot.

Sähköiset lokitiedostot ja tiedot voivat olla myös verkkosivustoiltamme ja muista digitaalisista kanavista saatuja tietoja. Tällaisia tietoja kerätään, jotta voimme tarjota sinulle paremman käyttökokemuksen vieraillessasi digitaalisissa kanavissamme, ja kerätä tilastoja palveluidemme kehittämiseksi. Tällaisia tietoja voivat olla esimerkiksi nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, käyttäjätunnus ja vastaavat tiedot.

Kameravalvonta
Monet Prosero-konsernin yritykset käyttävät kameravalvontaa toimitiloissaan ja niiden ympäristössä rikosten tunnistamiseen, ehkäisemiseen ja havaitsemiseen. Tällaisessa kameravalvonnassa on kiinnitetty erityistä huomiota siihen, että kameroiden käytöllä on laillinen tarkoitus ja että kameravalvonta on tarpeen ja oikeasuhteista tämän tarkoituksen saavuttamiseksi. Henkilöille, joita kamerat saattavat tallentaa, ilmoitetaan valvonnasta opasteilla. Kameroissa ei ole äänitallennusta, eikä niitä ole asennettu paikkoihin, joissa ihmisillä on perusteltu luottamus yksityisyyteen.

Millaisia henkilötietoja emme kerää

Emme koskaan tietoisesti kerää arkaluonteisia henkilötietoja, jotka paljastavat rodullisen tai etnisen alkuperän, poliittiset mielipiteet, uskonnolliset tai filosofiset vakaumukset, ammattiyhdistyksen jäsenyyden tai terveyttä tai sukupuolielämää koskevat tiedot.

Emme myöskään koskaan tietoisesti kerää henkilötietoja alle 16-vuotiailta lapsilta. Jos olet alle 16-vuotiaan lapsen vanhempi ja saat tietää, että lapsesi on antanut meille henkilötietoja, ota meihin yhteyttä, jotta voimme poistaa tiedot.

Kuinka keräämme henkilötietoja

Keräämme henkilötietoja seuraavilla tavoilla:

 • Keräämme henkilötietoja, jotka annat meille suullisesti, sähköpostitse, verkon kautta ja muilla tavoin
 • Sähköisiä lokitiedostoja ja tietoja kerätään automaattisesti, kun käytät palveluitamme
 • Voimme kerätä henkilötietoja muista ulkoisista lähteistä, kuten julkisesti saatavilla olevista henkilörekistereistä ja muista rekistereistä, joita käytetään esimerkiksi luottokelpoisuusarviointiin.
 • Voimme kerätä henkilötietoja, jotka syntyvät, kun käytät markkinapaikkoja ja digitaalisia kanavia (evästeitä ja muita tietoja).

Milloin voimme kerätä henkilötietoja

Lainsäädännössä todetaan selvästi, että henkilötietojen käsittelylle on oltava niin sanottu ”oikeusperusta”. Tämä tarkoittaa, että vähintään yhden seuraavista ehdoista on täytyttävä, jotta voimme käsitellä henkilötietojasi:

Sopimus
Tietoja tarvitaan, jotta voimme täyttää kanssasi tekemämme sopimuksen (tai sopimuksen, jonka osapuoleksi aiot tulla). Tämä pätee esimerkiksi silloin, kun olet asiakkaamme tai olet pyytänyt meiltä tarjousta, hintatarjousta tai vastaavaa.

Lakisääteinen velvoite
Tietoja tarvitaan lakisääteisen velvoitteen täyttämiseksi. Tämä koskee esimerkiksi tietoja, joita tarvitaan kirjanpitolain, hätäpalvelulain ja vastaavien lakien noudattamiseksi.

Oikeutettu etu
Tietoja tarvitaan, jotta voimme viestiä kanssasi ja tiedottaa sinulle palveluistamme ja tapahtumista, jotka voivat olla kiinnostavia sinulle. Tätä kutsutaan etujen oikeutetuksi eduksi. Tämä edellyttää, että henkilötietojen käsittelyä pidetään tarpeellisena oikeutetun edun vuoksi (kuten voidaksemme viestiä kanssasi) ja että henkilötietojesi suojaa koskevaa etuasi ei syrjäytetä. Voit aina vastustaa tätä kohtelua.

Oikeutettuun etuun kuuluu myös

 • Tarpeemme säilyttää asennusten ja turvajärjestelmien huoltohistoriaa pidempään kuin asiakassuhteemme kesto.
 • Oikeutemme suorittaa kameravalvontaa, mikä tarkoittaa, että meillä on oikeus suorittaa jonkin alueen kameravalvontaa ilman valvottavan henkilön suostumusta tapauksissa, joissa valvonta on tarpeen kyseistä tarkoitusta varten. Työpaikan kameravalvontaan sovelletaan erityisiä sääntöjä.

Näytteet
Suostumus on myös henkilötietojen käsittelyn oikeusperusta Jotta suostumus olisi pätevä, sinun on hyväksyttävä se aktiivisesti. Esimerkkejä tällaisesta aktiivisesta käyttäytymisestä ovat uutiskirjeen tilauksen vahvistaminen rastittamalla ruutuverkkosivustolla, tietojen täyttäminen verkkolomakkeessa, tietojen pyytäminen sähköpostitse, myöntävä vastaus suoraan kysymykseen siitä, pitäisikö meidän lähettää sinulle tietoja, käyntikortin jakaminen tai vastaava. Suostumuksena ei hyväksytä valmiiksi rastitettuja ”hyväksyn” -ruutuja. Voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa.

Kuinka kauan säilytämme henkilötietoja

Meille on tärkeää pystyä takaamaan hälytysjärjestelmien ja muiden turvajärjestelmien toiminta. Se, kuinka kauan säilytämme henkilötietoja, riippuu tietojen tyypistä, säilytyksen tarkoituksesta ja oikeudellisista velvoitteistamme.

 • Asiakastietoja säilytetään niin kauan kuin sinulla on sopimus kanssamme tai niin kauan kuin asiakassuhde kanssamme on aktiivinen, ja sen jälkeen 24 kuukauden ajan. Jos et ole nimenomaisesti irtisanonut sopimusta kanssamme, asiakassuhde jatkuu niin kauan kuin olet ollut kanssamme tekemisissä millään tavalla henkilökohtaisesti, puhelimitse, sähköpostitse, verkossa tai vastaavalla tavalla viimeisten viiden vuoden aikana. Poikkeuksena ovat henkilötiedot, jotka on säilytettävä kirjanpitolain, hätäpalvelulain tai muun lain nojalla.
 • Huoltohistoriaa säilytetään yleensä koko laitoksen/turvajärjestelmän käyttöiän ajan. Jos et ole nimenomaisesti ilmoittanut meille, että laitos/turvajärjestelmä on poistettu käytöstä, laitokseen liittyviä tietoja ja palveluhistoriaa säilytetään 15 vuotta siitä, kun olemme viimeksi kirjanneet toiminnan/tapahtuman laitos/turvajärjestelmässä.
 • Sähköiset lokitiedostot ja hälytysvastaanottimien vastaanottamat tiedot säilytetään yleensä loputtomiin. Tämäntyyppiset tiedot sisältävät vain rajoitetusti henkilötietoja, eikä niitä voida yhdistää yksittäiseen henkilöön, ellei asiakastietoja tallenneta.
 • Sähköisiä lokitiedostoja sekä kuva- ja videomuotoisia tietoja säilytetään yleensä enintään kaksi kuukautta tai myönnetyn kuvausluvan mukaisesti. Poikkeuksia tehdään silloin, kun tiedot on säilytettävä oikeudellisen velvoitteen vuoksi.
 • Sähköisiä lokitiedostoja ja mobiilidataliikenteestä saatuja tietoja säilytetään niin kauan kuin olet asiakkaamme tai niin kauan kuin asiakassuhteemme on aktiivinen, ja sen jälkeen 24 kuukauden ajan. Poikkeuksena ovat tiedot, jotka on säilytettävä kirjanpito- tai muiden lakien mukaisesti.
 • Verkkosivustoilta ja muista digitaalisista kanavista peräisin olevia sähköisiä lokitiedostoja ja tietoja säilytetään vain siihen asti, kunnes keruun tarkoitus on täytetty. Tavallisesti tämäntyyppisiä tietoja ja tilastoja säilytetään enintään 24 kuukautta, mutta aika voi vaihdella keruun tarkoituksen ja tavoitteiden mukaan.

Kenelle voimme luovuttaa henkilötietojasi?

Proseron sisällä teemme yhteistyötä yritysten välillä, teemme yhteistyötä ulkopuolisten toimijoiden kanssa ja tarjoamme palveluja, joissa kolmas osapuoli voi käsitellä henkilötietoja. Tällaista kolmatta osapuolta kutsutaan tietojen käsittelijäksi.

Kun henkilötietoja jaetaan henkilötietojen käsittelijän kanssa, yritysten välillä allekirjoitetaan tietojenkäsittelysopimus, jossa määrätään, miten henkilötietoja käsitellään. Tietojen käsittelijänä toimiva yritys ei saa käyttää henkilötietojasi muuhun kuin siihen tarkoitukseen, jota varten sille on annettu pääsy tietoihin.

Tässä kuvaamme, kenelle voimme luovuttaa henkilötietojasi.

Prosero-konsernin yritykset
Prosero tarjoaa turvallisuuspalveluja Ruotsissa, Norjassa, Suomessa ja Tanskassa, ja yritysten välinen yhteistyö on jatkuvaa. Tämä tarkoittaa sitä, että henkilötietoja voidaan siirtää yritysten välillä tilaamiesi palvelujen toteuttamiseksi.

Alihankkijat ja muut yritykset, jotka käsittelevät henkilötietoja puolestamme.
Käytämme eri aloilla alihankkijoita tilaamiesi palvelujen toteuttamiseen. Kyseessä voi olla esimerkiksi alihankkija, joka suorittaa asennuksen tai huoltotehtävän, hälytyskeskus, joka vastaa hälytykseen, pilvipalveluihin tallennetut henkilötiedot tai vastaavat. Tämä tarkoittaa sitä, että henkilötietoja voidaan lähettää ulkopuolisille toimijoille tilaamiesi palvelujen suorittamiseksi.

Viranomaiset
Olemme velvollisia luovuttamaan päätöksestä johtuvat henkilötiedot viranomaisen pyynnöstä.

Muut
Jos olet antanut suostumuksesi, voimme myös muissa tapauksissa luovuttaa henkilötietojasi oman yrityksemme ulkopuolisille yrityksille, organisaatioille tai henkilöille.

Siirto kolmansiin maihin
Siirrolla kolmanteen maahan tarkoitetaan sitä, että EU- tai ETA-maassa käsitellyt henkilötiedot asetetaan saataville EU/ETA-alueen ulkopuoliseen maahan. Jos siirrämme henkilötietojasi kolmannessa maassa sijaitsevalle palveluntarjoajalle, toteutamme asianmukaiset suojatoimet ja varmistamme, että siirrettyjä tietoja käsitellään sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

Kuinka suojaamme henkilötietojasi

Turvallisuusalan yrityksille asetetut vaatimukset ovat korkeat, ja tärkeä osa on tietojen, asiakirjojen ja asiakkaiden yksityisyyden suojaaminen. Turvallisuustyömme käsittää paitsi toimitilojemme vahvan suojelun myös IT-infrastruktuurin suojelun. Tietoturvaan kiinnitetään erityistä huomiota tietovuodon tai tietojen katoamisen estämiseksi ja havaitsemiseksi.

Oikeutesi
Edellytämme, että tiedot oikeuksistasi ja siitä, miten käsittelemme henkilötietojasi, ovat helposti saatavilla ja että ne on kuvattu selkeästi ja ytimekkäästi. Kuvaamme tässä oikeuksiasi vaihe vaiheelta.

Oikeus saada tietoa

Voit pyytää maksutta (kerran vuodessa) rekisteristä otteen, josta käy ilmi, minkä tyyppisiä tietoja sinusta on rekisteröity. Vaatimuksena on, että antamamme tiedot on annettava kirjallisessa muodossa (joka voi olla myös sähköisessä muodossa) ja että ne on annettava selkeällä ja yksinkertaisella kielellä.

Vastaamme pyyntöihisi ilman aiheetonta viivytystä (yleensä kuukauden kuluessa), ja jos emme jostain syystä pysty täyttämään pyyntöjäsi, esitämme perustelut sille. Varmistaaksemme, että emme luovuta tietoja luvattomille henkilöille, tietoja luovutetaan vasta tunnistamisen jälkeen.

Oikaisuoikeus

Sinulla on oikeus saada henkilötietosi oikaistuksi ja täydennettyä asiaankuuluvilla tiedoilla, jos pidät hallussamme olevia tietoja virheellisinä tai riittämättöminä. Jos henkilötietoja on toimitettu alihankkijoille tai vastaaville, ilmoitamme heille, kun henkilötiedot on korjattu. Poikkeuksia tehdään, jos se olisi mahdotonta tai liian työlästä. Sinulla on aina oikeus pyytää tietoja siitä, kenelle tietoja on luovutettu.

Oikeus tietojen poistamiseen

Sinulla on oikeus saada henkilötietosi poistettua ilman aiheetonta viivytystä. Poikkeuksena ovat henkilötiedot, jotka on säilytettävä kirjanpito- tai muiden lakien mukaisesti. Voit pyytää henkilötietojesi poistamista, jos jokin seuraavista edellytyksistä täyttyy:

 • Jos tietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten niitä on käsitelty.
 • Jos käsittely perustuu yksinomaan suostumukseesi ja peruutat sen.
 • Jos käsittely tapahtuu suoramarkkinointitarkoituksiin ja vastustat tietojen käsittelyä.
 • Jos vastustat tietojen käsittelyä, joka tapahtuu etujen oikeutettujen etujen jälkeen, eikä ole olemassa oikeutettuja syitä, jotka ovat etujasi tärkeämpiä.
 • Jos henkilötietoja ei ole käsitelty laillisesti
 • Jos poistaminen on tarpeen lakisääteisen velvoitteen täyttämiseksi.

Jos henkilötiedot poistetaan ja olemme luovuttaneet henkilötietojasi alihankkijoille tai vastaaville organisaatioille, ilmoitamme heille henkilötietojen poistamisen jälkeen. Poikkeuksia tehdään, jos se olisi mahdotonta tai liian työlästä. Sinulla on aina oikeus pyytää tietoja siitä, kenelle tietoja on luovutettu.

Oikeus rajoituksiin

Sinulla on oikeus pyytää henkilötietojesi käsittelyn väliaikaista rajoittamista. Rajoittaminen tarkoittaa, että tiedot merkitään siten, että niitä voidaan tulevaisuudessa käsitellä vain tiettyihin rajoitettuihin tarkoituksiin. Käsittelyä voidaan rajoittaa seuraavissa tilanteissa:

 • Kun uskot, että henkilötietosi ovat virheellisiä, ja olet pyytänyt meiltä oikaisua. Tämän jälkeen voit pyytää meitä rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä sillä aikaa, kun tarkistamme tietojen oikeellisuuden.
 • Jos tietojenkäsittely on lainvastaista, mutta vastustat henkilötietojesi poistamista ja pyydät sen sijaan niiden käytön rajoittamista.
 • Jos emme enää tarvitse henkilötietojasi käsittelytarkoituksiimme, mutta sinä tarvitset henkilötietojasi oikeudellisten vaateiden laatimiseen, esittämiseen tai puolustamiseen.
 • Jos olet vastustanut henkilötietojesi käsittelyä, voit pyytää, että tietojen käyttöä rajoitetaan tutkinnan ajaksi.

Jos rajoitusta on pyydetty ja olemme luovuttaneet henkilötietojasi alihankkijoille tai vastaaville organisaatioille, ilmoitamme heille pyydetystä rajoituksesta. Poikkeuksia tehdään, jos se olisi mahdotonta tai liian työlästä. Sinulla on aina oikeus pyytää tietoja siitä, kenelle tietoja on luovutettu.

Oikeus tietojen siirrettävyyteen

Sinulla on oikeus saada henkilötietosi, jotta niitä voidaan käyttää muualla, esimerkiksi toisen palveluntarjoajan toimesta. Meidän on helpotettava tällaista siirtoa ja toimitettava meille toimittamasi tiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, kuten tekstitiedostona tai vastaavassa muodossa.

Voit pyytää tietojen siirrettävyyttä, jos käsittelemme henkilötietojasi suostumuksen perusteella tai jos käsittelemme henkilötietojasi kanssasi tehdyn sopimuksen perusteella. Oikeutta tietojen siirrettävyyteen ei kuitenkaan sovelleta, jos käsittelemme näitä tietoja oikeutetun edun tai lakisääteisen velvoitteen perusteella.

Suostumusta, oikeutettua etua ja lakisääteistä velvoitetta koskevat selvennykset ovat edellä kohdassa ”Milloin voimme kerätä henkilötietoja”.

Oikeus vastustaa

Jos käsittelemme henkilötietojasi oikeutettujen etujen perusteella, sinulla on aina oikeus vastustaa käsittelyä. Tällöin sinun on määritettävä, mitä käsittelyä vastustat, ja meidän on lopetettava henkilötietojesi käsittely tai osoitettava, että käsittelylle on oikeutetut perusteet.

Jos henkilötietojasi käytetään suoramarkkinointiin, sinulla on aina oikeus vastustaa käsittelyä milloin tahansa. Jos suoramarkkinointia vastustetaan, tietoja ei saa enää käsitellä kyseiseen tarkoitukseen.

Oikeus tehdä valitus

Jos uskot, että käsittelemme henkilötietojasi sovellettavien säännösten vastaisesti, ota meihin yhteyttä mahdollisimman pian, jotta voimme korjata virheellisen käsittelyn. Voit myös tehdä valituksen kansalliselle valvontaviranomaiselle, joka päättää tarkastuksen suorittamisesta. Valvontaviranomaisen yhteystiedot löytyvät Euroopan tietosuojaneuvoston kautta: https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en.

Oikeus vaatia vahingonkorvausta

Jos sinulle on aiheutunut vahinkoa siitä, että henkilötietojasi on käsitelty yleisen tietosuoja-asetuksen vastaisesti, sinulla voi olla oikeus saada korvausta käsittelyyn osallistuneelta rekisterinpitäjältä tai henkilötietojen käsittelijältä.

Henkilötietojen käsittelijä voi olla vahingonkorvausvelvollinen, jos se on rikkonut erityisesti henkilötietojen käsittelijöitä koskevia sääntöjä tai käsitellyt henkilötietojasi rekisterinpitäjän ohjeiden vastaisesti.

Jos sinulle on aiheutunut vahinkoa, voit myös nostaa vahingonkorvauskanteen.

Henkilötietojen käsittely ilmoitustapauksissa

Voit halutessasi pysyä täysin nimettömänä. Jos kuitenkin päätät antaa henkilötietoja itsestäsi tai muista henkilöistä ilmoitustapauksessa, Prosero Security Group käsittelee näitä henkilötietoja.

Täältä löydät Proseron ilmoituskanavan: https://www.prosero.com/

Suoritetut käsittelyt

Ilmoittamiseen liittyvien henkilötietojen tallentaminen ja käsittely ulkoisessa ilmoitusjärjestelmässä.

Käsitellyt henkilötiedot

Henkilötiedot, jotka ovat välttämättömiä ilmoitustapausta varten. Erityisiä henkilötietoryhmiä voidaan sisällyttää, jos se on tarpeen tapauksen luonteen vuoksi.

Ilmoituksentekijän henkilöllisyys on salattu ja anonymisoitu ilmoitusjärjestelmän kautta. Kehotamme ilmoittajia olemaan syöttämättä ilmoitusjärjestelmään itseään ja muita henkilötietoja, jotka eivät ole olennaisia.

Oikeusperusta

Lakisääteinen velvoite. Käsittely on tarpeen pakottavan lainsäädännön, ilmoituksentekijöiden suojelua koskevan EU-direktiivin 2019/1937 ja väärinkäytöksistä ilmoittavien henkilöiden suojelusta annetun lain (2021:890) noudattamiseksi.

Säilytysaika

Tietoja säilytetään kahden vuoden ajan ilmoitustapauksen käsittelyn päättymisestä ja/tai niin kauan kuin se on tarpeen muun lainsäädännön, tuomioistuinten päätösten tai viranomaisten päätösten vuoksi.

Henkilötietojen siirto

Voimme tarvittaessa jakaa henkilötietojasi ulkopuolisten neuvonantajien, IT-palveluntarjoajien ja viranomaisten kanssa.

Tämän tietosuojakäytännön muutokset

Prosero pidättää oikeuden tehdä ajoittain muutoksia tähän tietosuojakäytäntöön. Jos tehtävät muutokset ovat merkittäviä, ilmoitamme sinulle muutoksista ja siitä, mitä ne merkitsevät sinulle, ennen niiden voimaantuloa.

Yhteystiedot

Tätä tietosuojakäytäntöä sovelletaan yleisesti Proseron sisällä, ja henkilötietojesi käsittelystä vastaa se yritys, jonka kanssa sinulla on asiakassuhde. Jos haluat poistaa henkilötietoja, muuttaa henkilötietoja, täydentää henkilötietoja, vastustaa henkilötietojen käsittelyä tai sinulla on kysymyksiä siitä, kuinka käsittelemme henkilötietojasi, ota yhteyttä henkilötiedoista vastaavaan yritykseen. Prosero-yhtiöiden yhteystiedot on lueteltu osoitte