Kulunvalvonta

Kulunvalvontajärjestelmä on kustannustehokas ja taipuu moniin tarpeisiin

Ota yhteyttä Meri-Lapin Lukituspalveluun, kun tarvitset kulunvalvontaa!

Kulunvalvonnalla pysyt rajaamaan kiinteistöön pääseviä henkilöitä sekä tarvittaessa rajoittamaan heidän kulkuaan sisätiloissa. Järjestelmästä pystytään keräämään muistiin kulkutapahtumia, joita voi tarkastella jälkikäteen hyvin tarkasti esim. tietyn oven, päivän tai kellonajan mukaan. Kulkutapahtumista voi koostaa myös raportteja. Tallenteet muodostavat henkilörekisterin, koska sähköiseen kulunvalvontaan tallentuva kulkutieto ovat henkilötietoa. Näin ollen tietosuoja-asetuksen vaatimukset tulee huomioida ja muistaa, että kerättyjä henkilötietoja voidaan käyttää vain rikosten selvittämiseen esitutkintaviranomaisten avulla.

Käyttäjäystävällinen ja moniin tarpeisiin sopiva

Kulunvalvontajärjestelmä takaa turvallisen, käyttäjäystävällisen sekä vaivattoman tavan hallita kiinteistössä kävijöitä. Monipuolisten lisäominaisuuksien ansiosta järjestelmä soveltuu erilaisiin käyttökohteisiin yhden oven valvonnasta aina vaativiin isoihin kohteisiin.

Ohjelmisto rakentuu ohjelmistomoduuleista, jotka valitaan käyttäjän tarpeiden mukaan. Moduuleja ovat esim: 

  • kulunvalvonta
  • työajanseuranta
  • ryhmä- ja jatko-ohjaus
  • ruokalaseuranta
  • graafinen ovivalvonta- ja ohjaus.

Osa kulunvalvontajärjestelmistä on mahdollista integroida mm. rikosilmoitinjärjestelmään, videovalvontajärjestelmään sekä rekisterikilpitunnistukseen.

Mekaanisesta sähköiseen lukitukseen

Kulunvalvonnan avulla voidaan korvata mekaaniset avaimet sähköisillä tunnisteilla, jolloin mekaanisten lukkojen sarjoitus saadaan yksinkertaiseksi ja edulliseksi.

Kulunvalvontajärjestelmän suurimpia etuja on se, että kadonnut kulkutunniste voidaan poistaa järjestelmästä ja antaa käyttäjälle uusi ilman avainten sarjoituksia.

Kulunvalvonta osaksi työajanseurantaa

Kulunvalvontaan liittyy erilaisia ohjelmistosovelluksia, joista kootaan kuhunkin tarpeeseen tarvittava kokonaisuus. Kulunvalvontaohjelmistoon voi joissain tapauksissa liittää myös työajanseurantaohjelmisto lisäsovelluksineen. Kulunvalvonnassa ja työajanseurannassa voidaan tällöin käyttää hyväksi samaa henkilörekisteriä ja samoja tunnisteita.

Ota yhteyttä