Paloturvallisuus

Palosulkujärjestelmä

Palosululla tarkoitetaan osastoitua tilaa kahden palo-osaston välillä. Palosulku varustetaan ovilla, jotka avautuvat erikseen kumpaankin palo-osastoon niin, ettei ovia tarvitse avata samaan aikaan. Osastoivan oven sulkeutumisen varmistamiseksi ovi varustetaan ovensulkimella, jolla estetään mahdollisen tulen ja savun leviäminen muualle rakennukseen. Mikäli joissain tiloissa edellytetään osastoivan oven pitämistä auki, tulee se varustaa sellaisella palonsulkujärjestelmällä, joka salpaa oven automaattisesti tulipalon sattuessa.

Hyödyllisiä linkkejä ja oppaita alla!

SUOMEN PELASTUSALAN KESKUSJÄRJESTÖN OPPAITA

RAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUS & PALOTURVALLISUUS KORJAUSRAKENTAMISESSA

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUDESTA

Savunpoistoluukkujen säännöllinen huolto

Vastuu savunpoiston toiminnasta on rakennuksen omistajalla, mikäli rakennuksen käyttäjän kanssa ei ole toisin sovittu. Savunpoistoluukkujen tarkoituksena on pitää poistumisreitit ja ulosmenokäytävät savusta vapaana tulipalon sattuessa. Luukkujen toiminta on pitää tarkastaa, koelaukaista ja huoltaa vähintään kerran vuodessa.

Palveluvalikoimiimme kuuluvat myös savunpoistoluukkujen vuosihuoltosopimukset!

Sijoita palovaroitin oikein ja muista testata sen toiminta säännöllisesti

Palovaroitin reagoi jo savukaasuihin, joten palon mahdollisimman varhain havautakseen se pitää sijoittaa paikkaan, minne savu todennäköisesti ensimmäiseksi kulkeutuu.

Käy katsomassa pelastustoimen sivuilta paloilmaisinten oikeat asennus- ja huolto-ohjeet:

PALOVAROITIN JA MUUT ILMAISINLAITTEET